eng Sau Ru Fr Ger Ger de
 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Slider 03

BVS

“Tesisimiz kapasite ve ekipman parkı ile üstün ayrıcalıklara sahip”

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE) 
(KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN
 
GENEL AÇIKLAMALAR: 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.  
Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  
 Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak ; 
Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile 
Noter vasıtası ile, 
Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle 
Daha önce Veri Sorumlusu’na kimliğinizin teyit edildiği bir e-posta adresi vermişseniz bu e-posta adresinden başvurmak suretiyle 
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  

Aşağıda,  yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

Örnek "Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu" için tıklayınız.

 

Hızlı İletişim Formu

İletişim Bilgileri

  • Merkez Adres : Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:21 Sincan / Ankara
    Telefon : +90 312 2672929
    Faks : +90 312 2670295
    E-Posta : info@bvs.com.tr / yps@bvs.com.tr

Sosyal Ağlarımız

Sosyal Ağlar BVS FacebookBVS Google PlusBVS Yotube BVS Linkedin
BVS Logo